Agenda

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Alle leden van SPRINT zijn op 29 november 2023 van harte welkom voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV geeft je als lid een mooi kijkje in de keuken. Bovendien heb je de mogelijkheid om vragen te stellen aan het bestuur.

De ALV begint op woensdagavond 29 november 2023 om 20:00 uur in het clubgebouw van SPRINT. De inloop is vanaf 19:45 uur. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt er teruggeblikt, bijvoorbeeld door te kijken naar de Jaarrekening 2022 en met een verslag over 2023 door het bestuur.

Vervolgens kijken we ook vooruit. We nemen onder andere de Begroting 2024 door, kijken naar de (toekomstige) bestuurssamenstelling en blikken vooruit op het nieuwe jaar. Als lid van SPRINT is het belangrijk om erbij te zijn. Je kunt namelijk alle vragen die je hebt aan het bestuur stellen en actief bijdragen aan de vergadering.

FINANCIËLE STUKKEN

Klik hieronder voor de verschillende stukken behorende bij de ALV: