211215 concept notulen ALV

Nevenfuncties bestuursleden 2021

211215 Bijlage-9 verslag kascontrole 29192020

211215 Bijlage-8 Toelichting begroting 2022

211215 Bijlage-7 Begroting 2022

211215 Bijlage-6 Jaarrekening Sprint 2020

211215 Bijlage-5 Beleidsplan AV Sprint 2022-2025 definitief concept v 6.3

211215 Bijlage-4 Protocol voor het verlenen van predicaten atletiekvereniging SPRINT definitieve versie 2.1

211215 Bijlage-3 Bestuursreglement Atletiekvereniging SPRINT VASTGESTELD

211215 Bijlage-2 AKTE van statutenwijziging AV SPRINT (18 november 2021)

211208 Besluiten AB openbaar

211215 Bijlage-1 Concept notulen ALV online 25112020

SPRINT is van en voor de leden. Daarom is er twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV), waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en samen met de leden het te voeren beleid bepaalt.