SPRINT is van en voor de leden. Daarom is er twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV), waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en samen met de leden het te voeren beleid bepaalt.