Nieuwe voorzitter Loopsport voorgedragen
Ellen van der Zande is door het bestuur van de afdeling Loopsport voorgedragen als beoogd voorzitter van deze afdeling. Zij zal tot de ALV in november de taken alvast op zich nemen als kandidaat-voorzitter. Ellen is al een aantal jaren trainer bij SPRINT op de dinsdag- en donderdagmorgen. Tevens is zij als coördinator van de dinsdag- en donderdagmorgens al actief binnen het Loopsportbestuur.

Vacatures en vrijwilligers SPRINT
In het kader van de vrijwilligerscampagne lopen bestuursleden van onze vereniging gedurende deze maanden mee met diverse loop- en wandelgroepen om aandacht te vragen voor de vacatures bij  SPRINT en om vrijwilligers te werven.

Tijdens de warming up en daarna tijdens de training gaan de bestuursleden in gesprek met de leden van SPRINT, in de hoop en verwachting dat er serieuze belangstelling ontstaat. De vacatures hangen
ook op het publicatiebord in de hal van het clubhuis.

Inmiddels zijn er beginnende en gevorderde succesvolle contacten voor de vacatures van Bestuurslid Communicatie, webmaster en penningmeester.
De campagne is nog niet ten einde. Wordt vervolgd en meld je aan!

SPRINT kan niet zonder vrijwilligers!!

Vrijwilligersfeest
Het vrijwilligersfeest is op zaterdagmiddag 17 september 2016. Noteer de datum, nader bericht volgt.

Huisregels
Op verzoek van de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur, na diverse leden, afdelingen en deskundigen te hebben geraadpleegd, huisregels vastgesteld voor onze vereniging. Deze huisregels zullen binnenkort op zichtbare plaatsen worden opgehangen, buiten op de accommodatie en binnen in het clubhuis.