Atletiekvereniging SPRINT

Van het bestuur


Nieuws vanuit de bestuurskamer

Goede voornemens? Word vrijwilliger bij SPRINT!

16 december 2017

Wellicht heb je je goede voornemens voor het nieuwe jaar al op een rijtje, maar misschien ben je nog op zoek naar een activiteit waarbij je je inzet voor je eigen vereniging SPRINT. Wellicht heb je niet meteen in beeld…

Wedstrijden in de toekomst nog bij SPRINT?!

8 maart 2017

Binnen onze vereniging worden allerlei wedstrijden georganiseerd. Dit is voor SPRINT als vereniging belangrijk, en natuurlijk ook voor onze atleten. Meerdere commissies zijn druk bezig om dit allemaal georganiseerd te krijgen. De clubindoor en specials meerkamp (resp. 19 maart en…

SPRINT is jarig!

1 februari 2017

Onze vereniging gaat dit jaar haar 75-jarig jubileum vieren. Dit jubileumjaar is gestart tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari jl. met de onthulling van het jubileumlogo. Inmiddels is ook een jubileumcommissie gestart met het opzetten van een feestelijk activiteitenplan. Het…

Bestuurswisselingen

12 november 2016

Tijdens de ALV van 23 november komen verschillende bestuurswijzigingen aan de orde. Peter van Eekelen stopt als voorzitter Baan Afgelopen week heeft Peter van Eekelen het bestuur laten weten zich niet meer beschikbaar te stellen voor een volgende termijn als voorzitter…

Sportcomplex Dr Schaepmanlaan

Van het bestuur

22 juni 2016

Nieuwe voorzitter Loopsport voorgedragen Ellen van der Zande is door het bestuur van de afdeling Loopsport voorgedragen als beoogd voorzitter van deze afdeling. Zij zal tot de ALV in november de taken alvast op zich nemen als kandidaat-voorzitter. Ellen is…

Sportcomplex Dr Schaepmanlaan

Gebruik SPRINT-uitingen

9 maart 2016

SPRINT is een grote vereniging met veel leden en gelukkig veel vrijwilligers die voor en namens SPRINT veel activiteiten uitvoeren. Vaak komen deze vrijwilligers in aanraking met externen, bijvoorbeeld sponsoren, subsidieverstrekkers, overheden, media of andere instanties. Voor SPRINT is het…

Sportcomplex Dr Schaepmanlaan

Van het bestuur

24 juni 2015

Nieuwe werkwijze SPRINT is een grote vereniging, we staan midden in de samenleving en hebben een groot aantal uitdagingen. Net als al onze 2.200 leden verdienen deze uitdagingen onze aandacht. Het bestuur is inmiddels met 9 personen bijna op sterkte en wij willen…

Sportcomplex Dr Schaepmanlaan

Van de ledenadministratie

2 februari 2014

De contributie-facturen voor het 1e kwartaal 2014 zijn middels de mail verstuurd. Mocht je deze niet hebben ontvangen dan is je (juiste) e-mailadres niet bekend bij de ledenadministratie en verzoeken wij je het (juiste) e-mailadres zo snel mogelijk door te…

Sportcomplex Dr Schaepmanlaan

Verslag bestuursvergadering 4 november 2013

15 november 2013

Op maandag  4 november 2013 was er een Bestuursvergadering van Sprint. Hieronder volgt een korte samenvatting.  Voor de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2013 zal de conceptbegroting spoedig worden afgerond. Nog niet alle deelbegrotingen zijn ontvangen. Een aantal leden van…

Sportcomplex Dr Schaepmanlaan

Verslag bestuursvergadering 7 oktober 2013

18 oktober 2013

Op maandag 7 oktober 2013 was er een Bestuursvergadering van Sprint. Hieronder volgt een korte samenvatting. Het Bestuur heeft de realisatie van de begroting 2013 uitvoerig besproken; er dreigt nog steeds een – weliswaar geringe – overschrijding van de begroting .…