COLUMN Pedro is kind aan huis bij SPRINT. Hij was topatleet en fanatiek trainer. Met al zijn kennis en verdiensten is hij de aangewezen persoon om het jubileumboek ‘Het gras ontgroeid: 75 jaar SPRINT te schrijven.

door Pedro Kneepkens | foto: Jørgen Geers

 

 

Al vele jaren achtereen breekt omstreeks juli de Singelloopkoorts uit in Breda en omstreken. Jong en oud blijkt besmet met een virus dat op de dag ná de Singelloop abrupt lijkt te zijn uitgewoed. Doch op de grote dag zelve kan een argeloze toerist nog wel eens verbaasd opkijken van een massale opwinding op en langs het parcours. En wat heet, massaal. De 30e editie in 2015 trok 17.700 deelnemers en zo’n slordige 80.000 toeschouwers! Toch is deze toeloop niet zo verwonderlijk. Wie googlet op ‘de derde loopgolf’ stuit bijvoorbeeld al gauw op oneliners als “de loopsport is een evenementensport geworden”, of “het streven naar een PR is ondergeschikt geraakt aan de gezelligheid”. Inderdaad. Ging vroeger hardlopen gewoon over zo hárd mogelijk lopen, vandaag de dag zie je steeds meer carnavalesk uitgedoste malloten onder de deelnemers. Deze ontwikkeling komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Maar hoezo: ‘De Bouvigneloop is dood, leve de Singelloop!’ Wel, in het door BN De Stem uitgebrachte jubileumboek ’25 jaar Singelloop’ staat een artikel onder de kop: ‘Vreemde vogels zijn zo gek nog niet’. Het betreft een interview met voormalig marathonloper Cock van Blerck. Cock was de grote animator achter de BOUVIGNELOOP met start en finish op onze eertijdse sintelbaan. Het eerste startschot hiervoor viel in 1971. Voordat het echter zover was, moest afgerekend worden met heel wat weerstand op verenigings- en gemeentelijk niveau. Cock wordt daarom geprezen als wegbereider van “de gezelligste loop van Nederland”. De 1e ‘editie’ daarvan (in 1986) werd meteen een daverend succes, maar het zal ‘het promoteam’ achter de wegatletiek in Breda veel deugd gedaan hebben dat de krant destijds kopte: De Bouvigneloop is dood, leve de Singelloop! Edoch, de 1e ‘uitgave’? Nee hoor, want tussen 1943 en 1950 werden er al singellopen georganiseerd door “de athletiekafdeeling van de Noad Advendo Combinatie” (N.A.C.) in samenwerking met SPRINT. Maar daaraan deden slechts een handvol mannen mee “op ongemakkelijk schoeisel en in atleetonvriendelijke kleding”, aldus Wouter Schelvis, onze atletiekverslaggever in het aangehaalde jubileumboek.

 

 

SPRINTMagazine, pedro kmeepkens, column, verhalen van vroeger

Dit is een artikel uit SPRINT Magazine.
Lees 
hier meer columns, interviews en artikelen.