Het secretariaat/administratie van atletiekvereniging SPRINT verzorgt alle ondersteunende taken waaronder de ledenadministratie. Daarnaast vormt het secretariaat het kenniscentrum voor bestuur, leden en marktpartijen en is het belast met de ondersteuning van het verenigingsbestuur, afdelingsbesturen, commissies en werkgroepen.

Momenteel zijn er 2 parttime medewerkers werkzaam op het bureau:

Het bureau is bereikbaar op telefoonnummer 076-561 3309 of via de e-mail.

Inlooptijden secretariaat

Tijdens de inloopuren van het secretariaat zijn (nieuwe) leden en vrijwilligers van harte welkom voor vragen, formulieren, reserveringen, enzovoorts. Het inloopspreekuur is op dinsdag- en donderdagmorgen van 8.30 uur tot 9.30 uur. Voor het spreekuur op zaterdagmorgen graag een afspraak maken.

Buiten de inloopuren kan er contact opgenomen worden via secretariaat@avsprint.nl

Administratie:

Aanwezig dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot en met 15.00 uur

Bedrijven, sponsoren, overheden en scholen

Bedrijven, sponsoren, overheden en scholen die met ons in contact willen komen verzoeken wij om via e-mail een afspraak te maken: administratie@avsprint.nl