Alle leden van SPRINT zijn automatisch lid van de Atletiekunie en vallen daardoor onder de  collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering van de Atletiekunie.

Het lidmaatschap van de Atletiekunie is verplicht en duurt zolang het lidmaatschap van SPRINT duurt en kan niet afzonderlijk opgezegd worden. De contributie van de Atletiekunie wordt door SPRINT betaald.

AfdelingCategorieContributie per kwartaal ***
(betaling per automatische incasso)
Wedstrijdlicentie per jaar ****
Aangepast sportenG-groep (1 training p/wk)
jonger dan 16 jaar *
€ 39,50€ 15,85
G-groep (1 training p/wk)
ouder dan 15 jaar *
€ 50,00€ 25,35
Wheelers/Lopers
jonger dan 16 jaar *
€ 54,00€ 15,85
Wheelers/Lopers
ouder dan 15 jaar *
€ 73,50€ 25,35
BaanSenioren / Masters
20 jaar en ouder *
€ 81,00€ 25,35
Neosenioren
*20 t/m 23 jaar.
€ 65,00€ 15,85
Junioren A/B
16 t/m 19 jaar *
€ 65,00€ 15,85
JeugdJunioren C/D
12 t/m 15 jaar *
€ 65,00€ 15,85 **
Pupillen A/B/C
7 t/m 11 jaar *
€ 56,00€ 8,90 **
Kabouters
5 en 6 jaar
(tot januari van het jaar dat je 7 jaar wordt)
€ 30,50n.v.t.
Loopsport Recreatief€ 51,00n.v.t.
(Sportief) wandelen€ 51,00n.v.t.
Nordic Walking€ 51,00n.v.t.
Running Team€ 51,00€ 25,35
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 18,00.

* gerekend vanaf 1 januari van het jaar waarin deze leeftijd bereikt wordt.
** De wedstrijdlicentie is verplicht voor de pupillen tot en met de c-junioren
*** onder voorwaarden is er korting op de contributie mogelijk, voor meer informatie >>>
**** Wanneer je op baan- of wegwedstrijden wilt uitkomen, moet je bij de Atletiekunie zijn ingeschreven als WEDSTRIJDGERECHTIGD. Dit geldt bij wegwedstrijden niet voor recreanten. De kosten van de wedstrijdlicentie worden bij aanvraag apart in rekening gebracht. Vervolgens worden de kosten van de licentie geïnd via automatische incasso in het begin van het kalenderjaar. De licentie wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Wilt je deze opzeggen dan dien je dit te doen vóór 1 december.

Automatische incasso

De incassodata zijn rond 25 januari, 25 april, 25 juli en 25 oktober. Gelieve zorg te dragen voor voldoende saldo op je rekening zodat incasso kan plaatsvinden. Incasso van doorlopende machtiging geschiedt ten gunste van bankrekeningnummer NL65 RABO 0178 9483 65 van Atletiekvereniging SPRINT te Breda.

Indien je het niet eens bent met de afschrijving van een doorlopende machtiging kun je het afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug laten boeken door contact op te nemen met jouw bank. Hiermee komt jouw contributieverplichting echter niet  te vervallen.

Indien je niet aan je contributieverplichting voldoet wordt de vordering uit handen gegeven en zullen de daaraan verbonden kosten op (de ouders/verzorgers van) het lid worden verhaald.

Wijziging bankrekening Automatische incasso

Het formulier voor het wijzigen van het bankrekeningnummer voor de automatische incasso kun je hier downloaden. Dit formulier lever je in de brievenbus in het clubhuis.