CategorieKortingspercentage
a.Gastleden of leden die lid zijn van SPRINT en sporten bij een andere atletiekvereniging50
b.Blessure of ziekte van het lid zelf
Deze kortingsregeling vervalt per kwartaal en dient door het lid zelf (opnieuw) worden aangevraagd.
50
c.A-selectie100
d.3e kind van een gezin
De korting vervalt in het jaar dat het oudste kind 18 jaar wordt
100
e.Ereleden100
f.Leden die een bestuurs- of commissiefunctie hebben en niet actief (meer) sporten100
g.Trainers die een vaste groep trainen en daarvoor een vrijwilligers of ZZP-contract hebben met SPRINT en niet actief (meer) sporten100
h.Bij overige aanvragen beslist het bestuur van SPRINT. Het beleid is om daar zeer terughoudend in te zijn.

Jeugdsportfonds

Aanvragen bij Jeugdsportfonds dienen voor 1 december van enig jaar ingediend te zijn bij het Jeugdsportfonds. Voor de te volgen procedure verwijzen wij je naar de volgende link : https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/breda/ .

BredaPasHouders

Aanvragen voor een tegemoetkoming voor BredaPasHouders is mogelijk bij de Gemeente Breda. Meer informatie: https://www.breda.nl/bredapas.