Logo klein nieuwsbrief
SPRINT is een grote vereniging met veel leden en gelukkig veel vrijwilligers die voor en namens SPRINT veel activiteiten uitvoeren. Vaak komen deze vrijwilligers in aanraking met externen, bijvoorbeeld sponsoren, subsidieverstrekkers, overheden, media of andere instanties. Voor SPRINT is het heel belangrijk dat wij als vereniging naar buiten treden met een eenduidige boodschap.

Die eenduidige boodschap is in het belang van alle 2000 leden waar wij trots op kunnen zijn!
Wij willen ons imago, het merk SPRINT duidelijk uitdragen en bewaken.

Duidelijk voor iedereen

Het is voor deze externen echter lang niet altijd duidelijk of de vrijwilligers waarmee ze te maken hebben de hele vereniging vertegenwoordigen. Dat is dus lastig, zowel voor die hardwerkende vrijwilligers als de ‘externe relaties’.

Afspraken voor iedereen

Om onze mooie vereniging nog krachtiger neer te zetten en duidelijkheid te scheppen, zijn er afspraken maken over hoe wij hier als club mee willen omgaan. Waarbij het belangrijk is dat de leden en vrijwilligers zoveel mogelijk ruimte en vrijheid houden om hun initiatieven vorm te geven.

De afspraken gelden voor alle vrijwilligers en leden die activiteiten ontplooien die tot doel hebben de sportbeoefening van leden van SPRINT te faciliteren en/of gebruik maken van de faciliteiten van SPRINT en daarbij de naam en/of het beeldmerk van SPRINT gebruiken of namens SPRINT contact hebben met externen.

SPRINT-huisstijl

Het gebruik van het SPRINT-beeldmerk en de schrijfwijze geschiedt in de SPRINT-huisstijl. Het beeldmerk (logo) is gedeponeerd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur niet worden gebruikt!

Afspraken gebruik naam en logo’s van SPRINT door vrijwilligers en leden

  • Benader sponsoren pas nadat je hebt overlegd met de vicevoorzitter om te voorkomen dat er conflicten ontstaan tussen belangen van andere SPRINT-sponsoren of potentiële sponsoren.
  • Overleg met instanties pas nadat je dit hebt afgestemd met de voorzitter of de afdelingsvoorzitter(s). Overleg met de Gemeente Breda of met de Provincie loopt altijd via de voorzitter of de voorzitter afdeling Baan. Overleg met Staatsbosbeheer loopt altijd via het bestuurslid Wedstrijdzaken.
  • Uitingen in de media graag vooraf afstemmen met het bestuurslid Algemene Verenigingszaken. (bijvoorbeeld: persberichten, flyers, posters, uitingen op social media waarbij de indruk gewekt kan worden dat dit namens SPRINT gebeurt). Daarbij kunnen dan bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt hoe de vrijwilligers dit verder zelf kunnen invullen.