SPRINT bestaat al vanaf 1942 en ontleent haar bestaansrecht aan de sportactiviteiten maar ook aan de fijne sfeer waarin kan worden gesport. Er wordt op een respectvolle manier met elkaar omgegaan. Toch kunnen er situaties voorkomen waarbij een lid of een ander bij SPRINT betrokken persoon bepaalde gedragingen als ongewenst ervaart.

Betrokkene heeft dan de keuze dit ongewenst ervaren gedrag te melden aan een van de vertrouwenspersonen of rechtstreeks een klacht in te dienen bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. Deze klachtencommissie onderzoekt of de klacht gegrond is en zal schriftelijk advies uitbrengen aan het bestuur, dat een beslissing zal nemen. Van het schriftelijk advies en van het bestuursbesluit zullen klager en beklaagde op de hoogte worden gesteld. Vanzelfsprekend zal de klacht zorgvuldig en vertrouwelijk  worden behandeld en zal het bestuur vertrouwelijk met de informatie omgaan. Bovendien is ieder die bij een onderzoek in het kader van een klacht over ongewenst gedrag is betrokken verplicht tot geheimhouding.

Het Reglement Ongewenst Gedrag Sprint geeft nadere informatie over de klachtencommissie en de klachten behandeling

Samenstelling klachtencommissie

De Klachtencommissie ongewenst gedrag bestaat op dit moment uit de volgende leden

 • G.S. (Gabrielle) de Winter-Hekster (bereikbaar 06-20396459)
  Curriculum Vitae
  Juriste met ervaring in onder meer juridisch hoger beroeps onderwijs, juridische advisering, mediation, college van beroep, gecommitteerde bij juridische examens, voorzitterschap raad voor de kinderbescherming.
  Sinds 2007 lid van SPRINT.
 • Matty Warnaar (bereikbaar 06-18546080)
  Curriculum Vitae 
  Hij heeft 43 jaar bij de politie in Breda gewerkt, waarvan ook vijf jaar bij het Openbaar Ministerie. Hij heeft ervaring met de afhandeling van klachten, de beoordeling van strafzaken en integriteitsvraagstukken.
  Zijn hobby’s zijn reizen met de camper, sporten en muziek maken.
  Verder is hij 30 jaar lid van SPRINT.
 • Jan Brandenburg (bereikbaar 06-13524986)
  Curriculum Vitae
  Sinds 1992 Raadsheer te ‘s-Hertogenbosch. Daarvoor ruime ervaring als rechter bij de rechtbank in Breda.
  Sinds 1983 lid van SPRINT en loopt bij de recreatieve loopgroepen, vooral voor de nodige beweging die je met een kantoorbaan ontbeert. Jan is getrouwd, heeft 3 kinderen en een kleinkind.