SPRINT bestaat al vanaf 1942 en ontleent haar bestaansrecht aan de sportactiviteiten maar ook aan de fijne sfeer waarin kan worden gesport. Er wordt op een respectvolle manier met elkaar omgegaan. Toch kunnen er situaties voorkomen waarbij een lid of een ander bij SPRINT betrokken persoon bepaalde gedragingen als ongewenst ervaart.

Betrokkenen hebben twee mogelijkheden als ze ongewenst ervaren gedrag ervaren:
– Ze kunnen een beroep doen op een van de vertrouwenspersonen. Daarmee kun je het probleem bespreken en zij begeleiden je bij het nemen van verdere stappen.
– Ze kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. Deze klachtencommissie onderzoekt de klacht, probeert te bemiddelen en kan advies uitbrengen aan het bestuur over te nemen maatregelen.
Vanzelfsprekend zal de klacht zorgvuldig en vertrouwelijk  worden behandeld door vertrouwenspersonen, klachtencommissie en bestuur.

In geval van seksuele intimidatie zal dit niet worden behandeld door de klachtencommissie, maar worden overgedragen aan de vertrouwenspersoon NOC*NSF of het Instituut Sportrechtspraak.

Het Reglement Ongewenst Gedrag Sprint geeft nadere informatie over de klachtencommissie en de klachten behandeling

Samenstelling klachtencommissie

De Klachtencommissie ongewenst gedrag bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Mieke van Remmen (miekevanremmen08@gmail.com)
  • Harry Koopman (harry1dignac@yahoo.fr)