Ledeninfo

Huisregels

Als sportvereniging kennen we huisregels en omgangsvormen. Dat is de wijze waarop we met elkaar omgaan!

 1. Deze huisregels gelden voor alle bezoekers van de accommodatie van Atletiekvereniging SPRINT.
 2. Het is niet toegestaan om te pesten, geweld te gebruiken, te discrimineren of zich schuldig te maken aan seksuele intimidatie, in woord en/of gedrag; ga respectvol met elkaar om.
  (zie ook ons protocol ongewenst gedrag, de vertrouwenspersonen en de klachtencommissie)
 3. SPRINT onderschrijft het bestuursreglement ‘Alcohol in Sportkantines’ van het NOC*NSF.
 4. Het clubhuis en de kleedkamers zijn geopend tenminste een half uur voorafgaand aan, tot maximaal anderhalf uur na afloop van trainingen, wedstrijden of evenementen.
 5. Voor de gehele accommodatie: clubgebouw, terras, baan en langs de baan en werpveld geldt een algeheel rookverbod.
 6. Parkeren van auto’s en fietsen is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen. Fietsen alleen te plaatsen binnen de rekken.
 7. Respecteer de natuur en de omgeving waar de sportbeoefening plaatsvindt.
 8. Respecteer het clubhuis en de accommodatie (kantine, kleedruimte, krachthonk e.d.) door zuinig te zijn op het interieur, gebruik te maken van de garderobe en de kluisjes, afval en kauwgom in de afvalbak te deponeren, gebruikt servies terug te brengen bij de bar en geen glaswerk op de baan.
 9. Respecteer het gebruik van de atletiekbaan en de directe omgeving: juist schoeisel, juist gebruik van materiaal, denk aan de veiligheid van jezelf en van anderen, etc.
 10. Omkleden mag uitsluitend in de daarvoor bestemde kleedruimten.
 11. Honden/huisdieren zijn niet toegestaan in het clubhuis, buiten op de accommodatie dienen honden aangelijnd te zijn.
 12. Bij incidenten of calamiteiten gelden de maatregelen die door het bestuur zijn vastgesteld. Verwijzingen en overige informatie is beschikbaar bij het barpersoneel en bij bestuursleden.
 13. Bij incidenten of calamiteiten dienen adviezen en instructies te worden opgevolgd van hulpdiensten, bestuursleden of aanwezig en herkenbaar personeel van SPRINT.