Binnen onze vereniging worden allerlei wedstrijden georganiseerd. Dit is voor SPRINT als vereniging belangrijk, en natuurlijk ook voor onze atleten. Meerdere commissies zijn druk bezig om dit allemaal georganiseerd te krijgen. De clubindoor en specials meerkamp (resp. 19 maart en 2 april) gaan zeker door, maar voor de Atletic Champs-pupillenwedstrijd op 15 april kunnen we extra hulp gebruiken. Vrijwilligers op het veld en voor materialen zijn hard nog nodig! Meld je bij Jeroen van Nunen; wedstrijdzaken@avsprint.nl.

Wedstrijden

Wil jij je op een andere wijze je steentje bijdragen aan de organisatie en het verloop van de (kleine en grote)wedstrijden bij Sprint? Op dit moment hebben we een aantal nijpende vacatures.
Zit er in het lijstje hieronder iets bij dat je wel wat lijkt, neem dan contact op met de daarachter genoemde contactpersonen:
Medewerkers Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor de verwerking van de inschrijvingen voor thuiswedstrijden.
Op de wedstrijddag zelf verwerk je de wedstrijdresultaten en draag je zorg voor een goede administratieve afwerking van deze wedstrijd. Gerard Schets; wedstrijden@avsprint.nl
Coƶrdinator Materiaalcommissie
De materiaal commissie zorgt dat de materialen compleet zijn en klaar liggen bij de thuiswedstrijden. Op dit moment is deze niet ingevuld na het stoppen van Kees Brosens, gelukkig kijkt hij met een scheef oog nog even mee en wil dit overdragen. Kees Brosens; familie.brosens@ziggo.nl
Voorzitter Wedstrijd Organisatie Commissie [WOC]
De WOC zoekt per direct een voorzitter, omdat Cor Nagtzaam er na vele bewogen jaren mee gaat stoppen. Als je wilt meebeslissen over welke wedstrijden Sprint, nu en in de komende jaren, gaat organiseren meld je dan. Cor Nagtzaam; WOC@avsprint.nl
De Vrijwilligerscommissie is op dit moment onbemand en we zijn dringend op zoek naar een voorzitter en afgevaardigden per onderdeel (loopsport, baan en AAS).
Deze commissie is verantwoordelijk voor de inzet en werving van vrijwilligers voor verschillende evenementen. Stan Gielen; vice-voorzitter@avsprint.nl
Juryleden
Er zitten opleidingen voor juryleden (alle leeftijden, ook jeugd!) aan te komen, want meer juryleden zijn altijd nodig voor het reglementaire verloop van de wedstrijden. Binnenkort volgt er meer informatie. Juco@avsprint.nl

Alvast zeer bedankt voor je sportieve inzet!

Het bestuur