Het bestuur van atletiekvereniging SPRINT te Breda nodigt hierbij haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 november 2017.

De vergadering vindt plaats in het clubhuis van de vereniging aan de Dr. Schaepmanlaan 4 te Breda. De aanvang is 19:30 uur.

 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 30 maart 2017
 4. Financiën
 5. Ledenwerving
 6. Sportzaken: Ronde tafel gesprek
 7. Pauze (15 minuten)
 8. Evaluatie SPRINT magazine
 9. Bedrijfsvoering: Ronde tafel gesprek
 10. Benoeming leden van verdienste, ereleden en uitreiking vrijwilligersprijs
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De agenda met bijlagen liggen vanaf dinsdag 14 nov. ter inzage in het clubhuis, achter de bar en staan op de website van atletiekvereniging SPRINT onder de knop: Voor Leden, Algemene Ledenvergadering

170329 concept notulen ALV Atletiekvereniging SPRINT versie 4.0 Agenda ALV 29-11-2017 170329 concept notulen ALV Atletiekvereniging SPRINT versie 4.0 Toelichting Begroting 2018 Begroting 2018 kort (2)