AV SPRINT heeft een eigen actieve Medische Commissie (MC), bestaande uit verschillende disciplines. De MC wil de leden van SPRINT graag helpen bij sportmedische vragen die met atletiek te maken hebben. Het wekelijkse blessurespreekuur op dinsdagavond is gestopt.
In plaats daarvan kunnen leden van SPRINT bij een sportmedische vraag die met atletiek te maken heeft zich aanmelden bij de MC via een beslisboom.

In de beslisboom kun je zien met welke sportmedische vragen je je kunt aanmelden, bij wie en hoe. Vervolgens wordt er een afspraak met je gemaakt. Zo kunnen we leden van SPRINT gerichter van dienst zijn. Indien je ondanks behandeling van je klachten moeite blijft houden met het beoefenen van atletiek, kunnen clubfysiotherapeuten tijdens een training met je meekijken naar de uitvoering van het betreffende atletiekonderdeel.

Verwijzingen en vergoedingen
Sinds 2006 kan iedereen rechtstreeks een afspraak maken bij een fysiotherapeut, zonder verwijzing van de huisarts (directe toegankelijkheid fysiotherapie). De kosten van fysiotherapie worden vergoed uit de aanvullende zorgverzekering.
Sinds 2016 moet iedereen die voor een blessureconsult naar een sportarts wil eerst hiervoor verwezen worden door de huisarts. De kosten van een blessureconsult bij een sportarts worden vergoed uit de basisverzekering, met de verplichte eigen bijdrage.

Aanmelding Sportmedische Vraag bij de MC 2016