Hierbij publiceert het bestuur, ter informatie, de agenda van de bestuursvergadering van 16 mei 2018.

Agenda vergadering Algemeen Bestuur 16-05-2018