Deze week verscheen het rapport van de ‘Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport’. Dit rapport was erg schokkend. Misbruik komt vaak voor. Bij SPRINT zijn wij alert op signalen hieromtrent. Er is een klachtencommissie ongewenst gedrag en we hebben vertrouwenspersonen. Preventie van grensoverschrijdend gedrag staat hoog in ons vaandel. Met de Atletiekunie zijn wij bezig een protocol te ontwerpen wanneer van vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag zal worden gevraagd. Begin volgend jaar zal daar verdere berichtgeving over volgen.

Signaleer jij grensoverschrijdend gedrag, blijf er dan niet mee lopen maar neem contact op met één van de vertrouwenspersonen of de klachtencommissie. De namen en telefoonnummers vind je in het SPRINT magazine en op de website van AV SPRINT: informatie voor leden.

Het bestuur