Tijdens de ALV van 23 november komen verschillende bestuurswijzigingen aan de orde.

Peter van Eekelen stopt als voorzitter Baan
Afgelopen week heeft Peter van Eekelen het bestuur laten weten zich niet meer beschikbaar te stellen voor een volgende termijn als voorzitter Baan. Peter werd in 2007 voorzitter van de jeugdafdeling, sinds eind 2011 is hij voorzitter van de afdeling Baan. Peter gaf aan om hem moverende redenen tot dit besluit te zijn gekomen. Het bestuur respecteert zijn beslissing en bedankt Peter voor zijn grote inzet en betekenis voor de vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 november aanstaande zal Peter aftreden.

Astrid Nous, Peter Hekker en Miranda Vermeulen treden af
Eerder werd al bekend dat Astrid Nous (penningmeester), Peter Hekker (voorzitter loopsport) en Miranda Vermeulen (bestuurslid communicatie) om verschillende redenen het bestuur per eind november gaan verlaten. Ook deze bestuursleden zetten zich de afgelopen jaren enorm in voor SPRINT. Het bestuur is hen daar zeer erkentelijk voor.

Aftredend en herkiesbaar
Anneloes van Wingerden (aangepast sporten) en Jeroen van Nunen (evenementen) zijn beiden aftredend en herkiesbaar.

Kandidaten: Ron Askamp, Ellen van der Zande en Henny van Eil
Voor de posities van penningmeester, voorzitter loopsport en bestuurslid communicatie hebben bovengenoemde kandidaten zich reeds beschikbaar gesteld. Deze kandidaten worden de komende ALV van 23 november voorgedragen aan de ALV. Een korte kennismaking met hen vind je in de onderste drie bijlagen bij de stukken voor de ALV en op het prikbord in het clubhuis.

Word jij de nieuwe voorzitter afdeling Baan?
Het bestuur is – met onmiddellijke ingang – op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de afdeling Baan. Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Paul Alberts  via voorzitter@avsprint.nl of Stan Gielen via vice-voorzitter@avsprint.nl.