Eind september start een techniekcursus Nordic Walking nieuwe stijl. De instructrices van SPRINT hebben een bijscholing gevolgd waaruit een nieuwe opbouw van de cursus is voortgevloeid. In het vervolg zal een cursus uit 6 lessen bestaan van circa 75 minuten.
Tijdens de cursus kunnen de poles (stokken) van SPRINT gratis gebruikt worden. Wanneer je na de cursus in één van de trainingsgroepen van het NW mee gaat lopen, dien je zelf poles aan te schaffen.
Kosten: Sprint-leden € 40,–; niet Sprint-leden betalen € 50,–.
Startdatum bij voldoende deelnemers: woensdag 27 september òf zaterdag 30 september, aanvangstijd 9.30 uur.
Graag opgave met voorkeur van de dag dat je mee wilt doen. Je kunt je opgeven bij Elly van Leeuwen, coördinator NW, email nordicwalking@avsprint.nl.

nordic