Ook dit jaar weer geen enkele prijs voor de loten-bestellers van de Grote Club Actie; maar toch weer wel voor SPRINT.

De verkoop van ons streefgetal van 2000 loten haalden we dit jaar net niet, maar toch mag SPRINT zich wel gelukkig prijzen want met bijna 1900 is het natuurlijk een prima aantal. De penningmeester zal dan ook dik tevreden zijn om toch  ruim € 3500,00 in de clubkas te zien komen.

Wij danken opnieuw iedereen die aan dit mooie resultaat heeft meegewerkt: de lotenbestellers, de bezorgers en alle andere vrijwilligers die op enigerlei wijze hun bijdrage hebben geleverd.

Enkelen wil ik wél met name noemen: Jacqueline de Ridder en Lisette Copal die de Jeugdverkoop hebben verzorgd en Carla Krekel die de gehele administratie van de acceptgiro’s heeft verwerkt; onze hartelijke dank voor de ondersteuning.

Tot slot een verzoek voor volgend jaar: mag ik weer op jullie allen rekenen? We blijven volhouden!

De clubkas vraagt er ook in 2014 nog om.

Thea Martens