Logo klein nieuwsbrief

SPRINT is een grote vereniging met veel leden en gelukkig veel vrijwilligers die voor en namens SPRINT veel activiteiten uitvoeren. Vaak komen deze vrijwilligers in aanraking met externen, bijvoorbeeld sponsoren, subsidieverstrekkers, overheden, media of andere instanties. Voor SPRINT is het heel belangrijk dat wij als vereniging naar buiten treden met een eenduidige boodschap.

Die eenduidige boodschap is in het belang van alle 2200 leden waar wij trots op kunnen zijn!
Wij willen ons imago, het merk SPRINT duidelijk uitdragen en bewaken.

Duidelijk voor iedereen
Het is voor deze externen echter lang niet altijd duidelijk of de vrijwilligers waarmee ze te maken hebben de hele vereniging vertegenwoordigen. Dat is dus lastig, zowel voor die hardwerkende vrijwilligers als de ‘externe relaties’.

Afspraken voor iedereen
Om onze mooie vereniging nog krachtiger neer te zetten en duidelijkheid te scheppen, wil het bestuur een klein aantal belangrijke algemene afspraken maken over hoe wij hier als club mee willen omgaan. Waarbij het belangrijk is dat de leden en vrijwilligers zoveel mogelijk ruimte en vrijheid houden om hun initiatieven vorm te geven.

De belangrijkste afspraak is:
Het gebruik van het SPRINT-beeldmerk en de schrijfwijze geschiedt in de SPRINT-huisstijl. Het beeldmerk (logo) is gedeponeerd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur niet worden gebruikt!

De overige afspraken lees je hier.