Ben je voor 2018 op zoek naar een belangrijke leuke activiteit bij SPRINT waar je vele competenties kunt inzetten? Aarzel niet en reageer op de vacature van

notulist / secretaris van het bestuur.

Functieomschrijving
Je bereidt samen met de voorzitters de vergaderingen voor van het Algemeen Bestuur (AB), het Bestuur Sportief (BS) en Bestuur Bedrijfsvoering. Je bent bij de vergadering aanwezig, maakt een actiepuntenverslag en zorgt voor de verzending van de stukken. De besturen vergaderen in principe ‘s avonds op de 2e en de 4e woensdag van de maand. Wij werken met Word, Excel en Google Drive. Geschatte tijdsbesteding: ca. 4 uur per vergadering.

Informatie bij voorzitter@avsprint.nl