Ook al maken we er al een tijdje dankbaar gebruik van, het is nu na de zomervakantie de hoogste tijd om ons nieuwe complex, nieuwe baan en prachtig clubgebouw officieel te openen. Dat heuglijke feit vindt plaats op vrijdagmiddag 28 september om 16.00 uur.

Graag zouden we alle leden (=ruim 2000!) er graag direct bij betrekken.  Helaas, dat behoort getalsmatig niet tot de mogelijkheden. Bovendien is het tijdstip waarop niet voor alle werkenden gepast. We zijn namelijk gehouden aan de agenda’s van belangrijke gasten die er mede voor gezorgd hebben dat we zover gekomen zijn.

We zijn ons bewust dat er velen onder ons al een ‘rondje clubhuis’ gemaakt hebben. Maar voor hen die daar nog niet aan toegekomen zijn én voor overige belangstellenden houden we in het weekend van 29 en 30 september open huis en wel telkens van 11.00 tot 13.00 uur. Gastdames begeleiden je door het gebouw en zullen vragen, die er ongetwijfeld bij deze en gene leven, zoveel mogelijk beantwoorden.

Tevens kun je getuige zijn van onze actieve atleten, van jong tot oud, met en zonder beperking, die tijdens de clubkampioenschappen als afsluiting van het zomerseizoen letterlijk hun beste beentje voorzetten. Een prachtige gelegenheid voor ouders, opa’s en oma’s, partners, buren, vrienden enz. het nuttige met het aangename te combineren.

 

Het bestuur van atletiekvereniging SPRINT heet u bij dezen van harte welkom!