Donderdag 25 oktober komen 18 polsstokhoogspringers in actie op onze baan voor de laatste wedstrijd van het baanseizoen.

De eerste groep springt in om 18:00 uur en aansluitend is de aanvang van de wedstrijd.

De tweede groep springt in aansluitend aan de eerste groep.

De groepen worden ingedeeld op basis van de opgegeven richtprestaties. Deze wordt gemaakt na de sluiting van de inschrijving.

Kijk op Atletiek.nu voor de groepsindeling met bijbehorend tijdschema en uitslagen