Ook SPRINT krijgt te maken met de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 ingaat. Namens het bestuur is een kleine werkgroep al geruime tijd bezig om de wetgeving door middel van een draaiboek gereed te maken voor de uitvoering bij SPRINT.

Wat verandert er nu eigenlijk?

  • SPRINT mag alleen persoonsgegevens registreren en verwerken als er een grondslag voor is. Voor SPRINT zijn er twee grondslagen: 1. De toestemming van een lid om de gegevens te mogen gebruiken en 2. De overeenkomst om lid te worden van SPRINT en van de Atletiekunie.
  • Leden van SPRINT hebben het recht op inzage, wijzigen, overdragen en verwijderen van hun persoonsgegevens in de ledenadministratie. SPRINT heeft daarvoor een loket beschikbaar: administratie@avsprint.nl.
  • SPRINT heeft een verantwoordingsplicht; SPRINT moet goed kunnen uitleggen en verantwoorden welke persoonsgegevens zij registreert en verwerkt en waarom.
  • Leden moeten toestemming geven voor de registratie van hun gegevens.
  • SPRINT beschikt over een privacyverklaring, waarin wordt beschreven hoe SPRINT omgaat met de privacy van persoonsgegevens.
  • Voor trainers, contactpersonen en eventueel vrijwilligers is een praktische handreiking beschikbaar, waarin praktische tips staan. Zij zullen een geheimhoudingsverklaring ondertekenen i.v.m. de privacy van persoonsgegevens die zij gebruiken.
  • SPRINT is verplicht om een register aan te houden voor de wijze waarop gegevens worden verwerkt en een register om eventuele datalekken te registreren.
  • De informatiebeveiliging bij SPRINT moet up-to-date zijn.

Vervolgstappen bestuur
Op 13 juni 2018 is er een bestuursvergadering waarin een aantal besluiten zullen worden genomen, over o.a. het nieuwe inschrijfformulier voor leden, de privacyverklaring, de handreiking voor trainers en vrijwilligers, de geheimhoudingsverklaring en het verwerkingenregister.
In de eerste helft van juni worden de Afdelingsbesturen, de Medische Commissie en de redactie van SPRINT Magazine etc. geïnformeerd; daarna via hun eigen kanalen de trainers en eventuele vrijwilligers.
Er komt binnenkort een pagina op de website met alle ledeninformatie en privacydocumenten. Medio juni zal in de hal van het clubhuis na de trainingen een paar keer een infostand worden ingericht waar iedereen met vragen terecht kan.