Reacties

Uitnodiging ALV 27 maart 2013 — 2 reacties

 1. Ik dacht dat we het juist correct gedaan hadden: jaarrekening 2012 is de verantwoordelijkheid van het oude bestuur. Dat legt dan ook verantwoording hiervoor af. Begroting 2013 is een andere zaak. De begroting is opgesteld in nauw overleg met de aspirant-bestuursleden en zal ook door dit nieuwe bestuur gerealiseerd moeten worden. Het beleidsplan  hebben we om dezelfde reden voor rekening gelaten van het nieuwe bestuur.Zij zullen het, als het opnieuw tegen het licht is gehouden, moeten realiseren. Dus wat is dan logischer dat zij de toelichting verzorgen? Ik vind de gedeelde  verantwoordelijkheid voor de opstelling van een en ander ondergeschikt aan de verantwoordelijkheid voor de realisatie. Vandaar de gekozen volgorde tijdens de vergadering.

  Bedankt overigens voor de waarderende woorden.

  Harry van Raak, voorzitter AV.Sprint

 2. Interessante agenda maar naar mijn mening formeel niet helemaal juist. Als ik het goed zie staat namelijk de verkiezing van een nieuw bestuur – overigens: alle hulde voor hetgeen de vertrekkende bestuursleden voor onze vereniging hebben betekend – gepland voor de behandeling van het strategisch beleidsplan en de begroting 2013. Maar het gaat hier nu juist om onderwerpen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het huidige bestuur.
   
  Het lijkt mij verstandig om de volgorde van de agendapunten te wijzigen en de verkiezing van het nieuwe bestuur in te plannen nadat de hierboven genoemde agendapunten aan de orde zijn gesteld. We moeten er toch niet aan denken dat ook op de eerstkomende vergadering om formele (om niet te zeggen: pietluttige) redenen niet tot besluitvoming zou kunnen worden overgegaan.

  Rob van der Pas
  De rennende raadsman