Nieuwe werkwijze

SPRINT is een grote vereniging, we staan midden in de samenleving en hebben een groot aantal uitdagingen. Net als al onze 2.200 leden verdienen deze uitdagingen onze aandacht.

Het bestuur is inmiddels met 9 personen bijna op sterkte en wij willen onze tijd zo goed mogelijk besteden. Daarom hebben we gekozen voor een nieuwe werkwijze. Naast het bestaande Verenigingsbestuur waar alle bestuursleden aan deelnemen, komen er twee andere besturen, die veel van het werk gaan overnemen.

Besturen ‘Sportief’ en ‘Bedrijfsvoering’
Er komt een ‘Bestuur Sportief’, waar naast de voorzitter ook de 3 voorzitters van de afdelingen in zitten en het bestuurslid wedstijdzaken, dat vooral gaat over sportieve zaken, opleidingen en wedstrijden .
En er komt een ‘Bestuur Bedrijfsvoering’, waar de vice-voorzitter, de penningmeester en de  bestuursleden communicatie, accommodatiezaken en commerciële zaken (nu een vacature) in zitten. Dit bestuur gaat vooral over financiën, administratie, personeel, de accommodatie communicatie en pr: alles wat nodig is om te kunnen sporten bij SPRINT.

Algemeen Bestuur
Het Verenigingsbestuur, dat wij vanaf nu dan het ‘Algemeen Bestuur’ noemen, kan daardoor meer tijd vrijmaken om bezig te zijn met de langere termijn: wat komt er op ons af en wat gaan wij daarmee doen?
Als lid zal je hier waarschijnlijk niet meteen iets van merken, maar wij hopen dat het hierdoor in de nabije toekomst nog beter gaat met onze mooie vereniging!

Namens het Algemeen Bestuur van SPRINT,
Paul Alberts, voorzitter a.i.