Reacties

Verzamelen bij SPRINT gaat NIET door — 1 reactie

  1. Is het een idee de activiteit “verzamelen” de volgende keer te verruimen naar “Een leuk voorbeeld van vrije tijdsbesteding”?
    In dat geval kan elke hobby worden gepresenteerd en worden toegelicht, hetzij door “een verzameling uit te stallen”, hetzij op een andere manier. Bij voorbeeld door middel van een exposé voor geïnteresseerden in een zaaltje van sprint. Zo kan ik mij voorstellen dat diverse (oudere) sprintleden zich interesseren voor hun familiegeschiedenis en daarmee iets concreets willen doen. In elk geval zou ik een uiteenzetting kunnen geven hoe je zoiets kunt aanpakken incl. concrete voorbeelden (die b.v. uitmonden in publicaties in Heemkunde tijdschriften).