Na de realisatie van een nieuwe snelle atletiekbaan, een prachtig clubhuis en de organisatie van de NK Junioren 2012 is Atletiekvereniging Sprint al weer met een nieuwe uitdaging bezig. Binnen de afdeling Loopsport krijgt vanaf juni een belangrijke verandering haar beslag. De loopsport groepen, waar in totaal 1.500 recreatieve lopers toe behoren, worden kleiner en ingedeeld ‘op niveau’. Hiermee wil de vereniging de trainingen vooral beter en leuker maken. Dat een deel van het bestuur van de vereniging zich onlangs niet meer herkiesbaar stelde, is niet van invloed op de realisatie van deze plannen. Wel wordt het bestuur, gezien de ambities van de komende jaren, uitgebreid met vier extra leden.

Stevig fundament
Vorig jaar kwam Sprint regelmatig in het nieuws met haar nieuwe 8-laans Mondobaan, de realisatie van een nieuw clubgebouw en de organisatie van het prestigieuze Nederlandse Kampioenschappen Junioren. Toch heeft men geen moment achterovergeleund bij de vereniging. “Hiermee hebben een stevig fundament gelegd voor de realisatie van onze andere ambities. Wel heeft het veel gevergd van de betrokken bestuurders en andere vrijwilligers”, aldus Paul Alberts, destijds verantwoordelijk voor de NK Junioren en inmiddels voorzitter van de afdeling Loopsport.

 

Loopsport op niveau

De vereniging, al sinds jaar en dag de grootste Atletiekvereniging van Nederland, streeft ernaar ook de béste te worden in Loopsport. Dit doel wil Sprint bereiken door groepen van maximaal 20-25 lopers op basis van loopniveau samen te stellen. De nadruk ligt hierbij op fitheid, gezondheid en belastbaarheid. Maar daarnaast blijven de sociale contacten en plezier in de sport voorop staan. De lopers zijn geïnformeerd via de trainers, nieuwsbrieven en er waren informatiebijeenkomsten. Momenteel wordt er geïnventariseerd wie in welk niveau past, waarna iedereen, tijdens de zogenaamde ‘wisselweken’ in mei,  zelf bepaalt bij welke groep er wordt aangesloten.  In juni gaat de nieuwe indeling van start.

 

Uitbreiding van het bestuur

Niet alleen op het gebied van loopsport zijn er grote ambities. Ook de afdeling baan en aangepast sporten hebben voor de komende jaren grote plannen. Plannen die door een (deels) nieuw bestuur gerealiseerd zullen worden. Drie bestuursleden hebben namelijk besloten hun functie neer te leggen.  Redenen hiervoor waren het tijdsbeslag van de functie in combinatie met de druk en het soms weerbarstige veranderingsproces. Jan Blom, oud vicevoorzitter in BN/De Stem: “Ik kan niet voor de anderen spreken, maar ik vind dat een vrijwillige job moet wel binnen de perken blijven.” Inmiddels zijn er verschillende serieuze kandidaten geselecteerd voor de functie van voorzitter, vicevoorzitter en het bestuurslid algemene zaken. Daarnaast zal het bestuur worden uitgebreid van vijf naar negen functies om voor iedereen de werkdruk voor beheersbaar te houden. Peter van Eekelen, voorzitter baan:” Ik verwacht dat we nog voor de zomer een compleet bestuur hebben met een nieuwe voorzitter. “

 

Download hier originele persbericht: Nieuwe structuur AV Sprint