Om alle leden bij het beleid van de club te kunnen betrekken, is er twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering, of ALV. Op deze pagina vindt je de data, agenda’s en en andere informatie over deze vergaderingen.

Data

De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op 29 november 2017.

Hieronder treft u de agenda en de overige stukken.

 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 30 maart 2017
 4. Financiën
 5. Ledenwerving
 6. Sportzaken: Ronde tafel gesprek
 7. Pauze (15 minuten)
 8. Evaluatie SPRINT magazine
 9. Bedrijfsvoering: Ronde tafel gesprek
 10. Benoeming leden van verdienste, ereleden en uitreiking vrijwilligersprijs
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

170329 concept notulen ALV Atletiekvereniging SPRINT versie 4.0

Toelichting Begroting 2018

Begroting 2018 kort (2)