Contributie 2018

AfdelingCategorieBedrag per kwartaalLicentie per jaar
Aangepast sportenG-groep (1 training p/wk)
jonger dan 16 jr. *
€ 34,50€ 14,30
G-groep (1 training p/wk)
ouder dan 15 jr.
€ 45,00€ 22,85
Wheelers/Lopers
jonger dan 16 jr. *
€ 49,00€ 14,30
Wheelers/Lopers
ouder dan 15 jaar
€ 68,50€ 22,85
BaanSenioren / Masters
20 jaar en ouder *
€ 76,00€ 22,85
Junioren A/B
16 t/m 19 jaar *
€ 60,00€ 14,30
JeugdJunioren C/D
12 t/m 15 jaar *
€ 59,00€ 14,30
Pupillen A/B/C *
7 t/m 11 jaar *
€ 51,00€ 8,05
Kabouters *
5 t/m 7 jaar *
€ 25,50n.v.t.
Loopsport Recreatief€ 46,00n.v.t.
Nordic Walking€ 46,00n.v.t.
LoopsportRunning Team€ 46,00€ 22,85
* gerekend vanaf 1 januari van het jaar waarin deze leeftijden worden bereikt.
Het inschrijfgeld nieuwe leden bedraagt € 18,00.

Automatische incasso:

De contributieverplichting gaat in op de aanmelddatum.

In 2018 zal de incasso rond de 25 januari, 25 april, 25 juli en 25 oktober plaatsvinden. Het vriendelijk verzoek te zorgen dat u op deze data voldoende saldo op uw rekening heeft. Er zal zo nodig een maand later een nieuwe incasso plaatsvinden.

Incasso van de eenmalige machtiging vindt plaats ten gunste van IBAN: NL65RABO0178948365  van AV Sprint bij de Rabobank te Breda. Deze afschrijving kan niet gestorneerd worden.

Incasso van de doorlopende machtiging geschiedt ten gunste van IBAN: NL65RABO0178948365  van A.V. Sprint bij de Rabobank te Breda.

Indien u het niet eens bent met de afschrijving van een doorlopende machtiging kunt u het afgeschreven bedrag, binnen 56 dagen, terug laten boeken door contact op te nemen met uw bank. Hiermee komt u contributieverplichting echter niet automatisch te vervallen.

Indien u niet aan u contributieverplichting voldoet wordt de vordering uit handen gegeven en zullen de daaraan verbonden kosten op (de ouders/verzorgers van) het lid worden verhaald.

LIDMAATSCHAP

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per E-mail gericht aan de ledenadministratie administratie@avsprint.nl en dient minstens 1 maand vóór het nieuwe kwartaal te geschieden. De ledenadministratie stuurt een bevestiging, schriftelijk of per e-mail, zonder deze bevestiging is uw opzegging niet geldig. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.

Lidmaatschap Atletiekunie

Alle leden van SPRINT zijn automatisch lid van de Atletiekunie. Via dit lidmaatschap is een aansprakelijkheidsverzekering van kracht. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de vereniging. Het lidmaatschap van de Atletiekunie wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

De licentiekosten, die jaarlijks kunnen wijzigen, worden u bij aanvraag apart in rekening gebracht. Vervolgens worden de kosten van de licentie geïnd via automatische incasso in het begin van het kalenderjaar. De licentie wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Wilt u deze opzeggen dan dient u dit te doen voor 1 december.

Wedstrijdlicentie 2018
Wanneer je op wedstrijden wilt uitkomen voor SPRINT, moet je bij de Atletiekunie zijn ingeschreven als WEDSTRIJDGERECHTIGDE. De hieraan verbonden kosten komen voor eigen rekening en bedragen momenteel per kalenderjaar:

– € 8,05 voor pupillen,

– € 14,30 voor junioren,

– € 22,85 voor senioren en masters

Kortingsregeling:

a. Gastleden –leden die lid zijn van SPRINT en sporten bij een andere vereniging- 50%

b. Blessures, ziekte van de leden zelf 50% *

c. A-selectie 100%

d. 3e kind 100%

e. Ereleden 100%

f. Leden die een bestuurs- of commissiefunctie hebben en niet actief (meer) sporten 100%

g. Specialisatie trainers (afdeling Baan), die een vaste groep trainen en daarvoor een contract hebben met SPRINT en niet actief (meer) sporten 100%

h. Trainers (overige afdelingen) die een vaste groep trainen en daarvoor een vrijwilligers of ZZP-contract hebben met SPRINT en niet actief meer sporten 100%

i. Bij overige aanvragen beslist het bestuur van SPRINT, maar zal daar zeer terughoudend in zijn.

De met * gemerkte kortingsregeling vervalt per kwartaal en dienen door de leden zelf weer worden aangevraagd.

De leden die vallen onder sub g., h., i. en j. zal gevraagd worden om donateur te worden van AV-Sprint voor een tarief van € 30,– per jaar/ € 7,50 per kwartaal, op vrijwillige basis

Jeugdsportfonds:

Aanvragen Jeugdsportfonds dienen voor 1 december van enig jaar ingediend te zijn bij het Jeugdsportfonds. Voor de te volgen procedure verwijzen wij u naar de volgende link : https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/breda/ .

BredaPasHouders:

Aanvragen voor een tegemoetkoming voor BredaPasHouders is mogelijk bij de Gemeente Breda. Wij verwijzen naar de volgende link voor te volgen procedure : https://www.breda.nl/bredapas .