Binnen de vereniging zijn we momenteel op zoek naar:

Webredacteur

PROFIEL

Als redacteur van de recent vernieuwde website van AV Sprint plaats je artikelen en foto’s die vanuit de vereniging worden aangeboden. Je draagt ook zelf je steentje bij aan de website in de vorm van nieuwe pagina’s, onderhoud en probleemoplossing. Enige ICT-kennis, vlot kunnen anticiperen en goed kunnen schrijven zijn gewenste kwalificaties. Een actuele website voor alle leden, werk jij hier aan mee?

EXTRA INFO

  • flexibel inzetbaar

CONTACT  Voor nadere informatie of een persoonlijke kennismaking:

  • Natasja Bijleveld : administratie@avsprint.nl

Secretaris (m/v) Wedstrijd Organisatie Commissie (W.O.C.)

 

De W.O.C. binnen AV Sprint draagt zorg voor de opzet en de organisatie van de thuiswedstrijden op de baan. De commissie bestaat uit negen actieve leden. De huidige secretaris heeft voor langere tijd een nieuwe studie opgepakt. Voor hem wordt gezocht naar een opvolger op korte termijn, voor het nieuwe seizoen!  Het betreft een vaste funktie binnen een team van bekende gezichten bij AV Sprint!

 

DE TAKEN: 

Stelt de agenda van de vergaderingen vast – Communiceert data met commissieleden – Notuleert de commissievergadering – Ontvangt, distribueert en verzendt de post – Beheert archief – Maakt een jaarverslag – Onderhoud contacten met personen die op ten behoeve van de wedstrijd op afroep aanwezig zijn – Stemt het wedstrijdprogramma regionaal, landelijk en internationaal af – Stuurt het programma na akkoord naar: Bestuur, voorzitter Facilitair Staf, Atletiekunie, Verenigingsbureau t.b.v. reservering en afspraken Gemeente Breda en Boswachter- Bestelt prijzen indien van toepassing.

 

Vind je baanatletiek aantrekkelijk,  wil je je voor SPRINT langere tijd inzetten en reikt je ambitie  óók naar vrijwilligerswerk , laat je dan nader voorlichten over deze functie. Een uitgebreider W.O.C.-document wordt graag toegezonden.

EXTRA INFO:

  • (Thuis)wedstrijdoverzicht 2014 op www.avsprint.nl onder ‘Kalender’;  eerste wedstrijden op zaterdag 5 april a.s. ;
  •  Tijdsbesteding ca. 4 uur per week

CONTACT:

Cor Nagtzaam, voorzitter W.O.C., woc@avsprint.nl, 076-5418468;  06-29165336

Joop Don, vrijwilligers@avsprint.nl, 076-5875555, 06-40022980

Webmaster SPRINT

De webmaster is verantwoordelijk voor het functioneel en technisch beheer van applicaties / kanalen (middelen) voor digitale communicatie van atletiekvereniging SPRINT. Deze middelen bestaan vandaag de dag voornamelijk uit websites, e-mail en sociale media.

TAKEN
– verzamelen en afstemmen van functionele wensen ten behoeve van digitale communicatie (bijv. functionele wijzigingen van de website)
– analyseren van deze wensen en de oplossingsrichting bepalen
– organiseren van de implementatie van functionele wensen (simpele zaken zelf doorvoeren of overleggen met een ontwikkelaar)
– beheer van e-mailboxen
– beheer van webhosting
– training van webredactieleden / contentverzorgers

BENODIGDE COMPETENTIES
– basiskennis webdevelopment
– ervaring met functionele- / informatieanalyse
– kennis van WordPress (admin)

Verwachte inspanning – gemiddeld 3 uur per week

CONTACT  Voor nadere informatie of een persoonlijke kennismaking:

SPRINTER – redactie en fotograaf

De redactie van de Sprinter is op zoek naar:

• EEN SCHRIJVEND REDACTIELID, dat vier keer per jaar twee rubrieken in de Sprinter wil verzorgen. Schrijfvaardigheid is gewenst. Tijdinvestering per nummer per kwartaal is ongeveer 8 uur (interviews en uitwerken tekst, redactievergadering).

• EEN FOTOGRAAF, die vier keer per jaar ongeveer drie foto’s wil maken. Enige ervaring als fotograaf, in het bezit van een geschikte camera en het digitaal kunnen bewerken van foto’s is gewenst. Tijdinvestering per nummer per kwartaal is ongeveer 6 uur (maken en bewerken foto’s, redactievergadering).

Je reactie graag naar clubblad@avsprint.nl . Je inzet start vanaf eind maart voor het nummer van eind juni.