Voorwaarden Atletiekvereniging SPRINT

Iedere wijziging of opzegging van een lidmaatschap kan per kwartaal en dient minstens een maand voor het einde van het kwartaal te geschieden zodat verwerking het kwartaal daarop zal plaatsvinden.

Leden van SPRINT hebben zich te houden aan de huisregels.